Home
  Archives:
  Back to Index Disyembre, 2011

   About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

Vol. 1, No. 10       Disyembre, 2011       Siaton, Negros Oriental,  Philippines                                           

Panid 2
 
  Kitang Pilipinhon Karon
(Gigahin sa Inyong Pinadala sa Kitang Lungsuranon)

 

Pilipinong Walay Palagaylay

David L. Balangue, Ex- Manedyer, SyCip, Gorres & Velayo & Co.;

Chairman, Coalition Against Corruption

Ang pagmantala sa K.L. adunay pagtugot ni Mr. Balangue

Namantala sa Philippine Daily Inquirer

Sa matang sa mga dagkung korporasyon, ang negosyong di makasugakod sa kompitinsya ug hinay ang dalagan, lagmit gayud nga mamatay. Aron mabuhi pa, gikinahanglan ang dakung kausaban bisan nga lisud kay anaay mawad-an og trabaho, o madestino sa layong dapit. Sama sa tawong masakiton, ang kompaniyang di gustong mamatay kinahanglang modawat sa mga kausbanan.

Naga-angkon kitang Pilipino og daghang maayong gawi. Daghan usab ang atong dautang gawi. Mahimo man tang magkanunay sa palagaylay ug moasenso man dagway apan kini mahisama sa pagtaub sa dagat. Kon makanunayon ang pag-uswag nga atong gihandom, atong dawaton ang dili sayon ug sakit pa gani nga pagbag-o sa kaugalingon. Atong talikdan ang mga dautang gawi ug ilisan kini sa mga maayo sama sa pagpanglimbasug o dili pagintap sa trabaho, pagkamatinud-anon, tindugan ang pagkatawo, dili pagpalabi sa kinsay su-od, kasaligan sa buhat ug bahandi, walay limud, paghigugma sa buhat nga pulido, ug walay palagaylay. Kon makabaton ta niining tanan, mahimo unya kining timailhan sa pagkapilipino. Unta hatagan og importansya ang pagmatuto sa mga eskuylahan niining mga gawi-a, sa mga panimalay, sa gitrabahoan, ug mga opisina.

Usa ka gawi nga gikinahanglan gayud nato mao ang paglihok dayon ug kanunay hangtud makabtan ang giplano. Palabihon nato ang gimok, dili ang palagaylay, aron masolbar ang daghang problema sa nasud. Kining walay pagtutok, walay pagpanglimbasug, maoy nakapatapun-og sa ginatos ka mil nga mga kaso nga anaa sa Husgado. Husto bang maabtan og 10, 20, 30 ka anyos nga dili madesisyonan ang mga kaso? Unya, nagkadaghan ang mga kaso kada tuig. Ang resulta? Daghang sala-an, mga dautang tawo nga naglakaw-lakaw pa, nagkanunay sa pagkadautan. Naakseptar na lang pud ni natong mga Pilipino ug nahimo na ning atong kultura.

Kining palagaylay nakapaakseptar na lang pud nato sa mga proyektong walay kahumanan; sa pagkaatraso sa trapik; dugay’ng paghulat sa atong gikinahanglan sa mga opisina; ug mga problema nga wa’y kausaban. Kining pagdawat nato sa "Unsaon man, wa ‘tay mahimo" nakapaubos usab sa atong gilauman gikan sa mga empleyado ug opisyales. Kinahanglan gayud kining usbon. Maglaum kita og taas nga kalidad nga trabaho. Dili akseptahon ang lamu-lamo nga lihok.

Kining gawi nga pagpadali sa trabaho dili kini panglaktud. Hinuon, ang tanang kinahanglan ayohon paghimo aron taas ang kalidad sa resulta. Diha sa sistema sa Husgado, lagsik ang pagabot sa desisyon apan ginatahod ang paagi sa balaod. Dili husto nga gamiton ang paagi sa balaod ("due process") bilang hinungdan sa pagpadugay sa kaso. Dili maoy makapahinay ang pagpaagi sa balaod. Sayon rang tanawon kon unsa ug asa ang mga hinungdan nganong di mogimok ang kaso, dayon koreksyonan ug madasigon tang motrabaho ngadto sa maayong resulta.

Ang kaabtik sa lihok nga atong nahisgutan dinhi nagkinahanglan nga ubanan sa ubang gawi aron maumol ang bag-ong Pilipino. Usa niini mao ang tinguha nga makab-ot ang pagkamasmaayong tawo nga mahimo ka, pinaagi sa pagbaid sa mga abilidad nga makadala nimo sa kalampusan: dili molikay kondili motutok sa buluhaton, maglahutay sa gibuhat hangtod mahuman, pagkamatarong, pagkamatinud-anon, dili mapalabihon, pagkamatin-aw sa binuhatan ug kapiyalan kay dili moakseptar sa panglaktud, pagakseptar sa responsabilidad, pagpanubag sa kalidad sa resulta, ug kahinam sa maayo kaayong agi.

Kon makab-ot nato ning matang sa pagkapilipino, dili na madawat ang trabahong yamong-yamong ug ang kahinay sa pagsolbar sa atong giatubang. Magmasuknaon na ta sa gibuhat sa atong gobyerno, sa atong mga kauban sa trabaho, sa atong pamilya, mga paryente ug higala-kon taas ba ang kalidad ug wa bay atraso ang ilang trabaho. Dili nato pwedeng dawaton ang pagkahinay, pananglit, sa gimok sa Husgado kabahin sa pagpamatay sa Maguindanao, ang pagjusgar sa mga opisyales nga nangurakot, o ang labing katag-as nga linya sa pagsakay sa bus ug LRT/MRT, o ang kadugay sa pagaprobar ug pagtapos sa mga proyektong imprastruktura.

Maayo unta kon si P-Noy bilang Pangulo maghatag kanato niining bisyon o panlantaw ngadto sa kaugmaon niining bag-ong pagkapilipino nga gikinahanglan na! (Gikan sa Editor: Apan dili ta kinahanglang maghulat kang bisan kinsa. Kada usa magdesisyon kita kon gusto ba natong mahitabo kini.)

 

 

 

  Contents Isyu
 Disyembre. 2011
 

Panid 1  Stories + fotos

  Siaton Fiesta 2011 malampuson

     (Foto Ms Siaton court)

  Happy B-day, Mayor (foto)

  Suspetsadong Modaut Nadakpan

  2 Gipusil Patay

 

Panid 2

  Editoryal: Palakaw (Editorial Policy)

    sa Kitang Lungsuranon

  Kitang Pilipinong Karon-Pilipinong Walay Palagaylay

 

Panid 3

  161 Takay Wa Sweldo

  4 Trabahanti Gipalingkawas

  Bunyag sa Dagat sa Iglesia SDA (Foto)

Panid 4

  SSHS Hawod sa Region 7

  Siaton Science HS Staff (foto)

  AGASSA sa SB

   (A G Ator Siaton Scholarship Assoc)

  Foto: Siaton sa "Sidlakang Negros"

  Foto: Awoooh . . .

 

Panid 5

  Eksamen sa Dugo, sa Siaton Na

  Sonia's Boutique

  Daineys Cafe & Bakeshop

 

Panid 6

  Komik: Writ of Amparo panid 7

  Komik: Writ of Amparo panid 8

  Index: Writ of Amparo

 

Panid 7

  Malipayong adlaw ika-95

  Siatanon Nisulti sa SU Church

 

Panid 8

  Mayor Ator Gisumbong sa Ombudsman

  Paila-ila kag Raymund Boyet Yap

  Estudyanteng Siatanon Nidaog Paghubad Libro

 

  To top of page

 

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)