Kitang Lungsuranon Kamatuoran   Home  
Pagbuligay   Archives:  
Lungsod mauswagon   About Us  

                                              sa Siaton

    Comments (Redirect to our WordPress blog)  

Vol. 3, No. 1                           Hunyo 15, 2013      Siaton, Negros Oriental,  Philippines                       Index Hunyo 15, 2013

 

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

E-mail: KitangSiatanon (@ sign) yahoo dot com

 June 15 Issue as Printed

 Isyu Hunyo 15, 2013 

     1.5 MB pdf file  

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Isyu Novymbre, 2010

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Enero, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Marzo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Contents, Isyu Hunyo 15, 2013
(Stories & pictures in separate web pages)   

 

Panid 1  Stories + fotos

  Kampeyon Karatedo Visayas-Mindanao
Marso 8-10, 2013
 

  DALAN nga MATARONG (LP) NIDAOG Nidaog sa iyang ikaduhang pagdalagan sa pagka Mayor si Albert Ator uban sa iyang Bise-Mayor nga si Teddy Yap ug 6 ka Konsehal sa Partido Liberal (LP). . .

  Mga Siatanon Magmando sa Neg. Or. Talagsaon nga hitabo ang niaa sa Neg. Or. Kay puro taga Siaton ang Gobernador ug Bise Gobernador ug Bise-Gobernador . . .

 

 

Mga napiling bagong konsehales.

 

 

 

Mayor y Bise Mayor elek

Ang hulagway nga nagpamatuod sa kadaugan

 

 

 

 

Panid 2

   Editoryal: Mga Pagtulon-an sa Eleksyon

   Eleksyon 2013

   Pagpanabako Pagbaligya sa Publikong Lugar- Multahan Na Giaprubahan na sa Sangguniang Bayan niadtong Pebrero 25, 2013 ang "Smoke-Free Ordinance" nga . .

Panid 3

  Tininuod nga Lantaw Kon ako ang pasultihon kabahin sa eleksyon, moingon ko nga, "Menos, maut gyud" . . .

Panid 4

   28 ka Tinun-an sa RIC-Tayak Nigraduwar "Pagbag-o sa huna-huna, kalipay ug kabangkaagan sa uban", mao ang tema sa Rural Improvement Club(RIC) sa pinakaunang graduwasyon . . .

   Turbo Wood Cooker Ang ekonomiko ug walay aso nga kalan, Makadaginot sa sugnod ug makatabang pa gayud pag preserba sa kalikopan.  Mga Presyo . . .

   Bag-ong Ambulansya 

   Tubag Lungsuranon Unsay imohang ikasulti kabahin sa eleksyon?

 

You can leave comments on-line.

Click here.

  

Isyu Agosto, 2011

Isyu Septyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

Isyu Dicyembre, 2011

Isyu Enero, 2012

Isyu Pebrero, 2012

(Walang isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isyu Hulyo, 2012

(Walay isyu agosto 2012 - mayo 2013)

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)