Kitang Lungsuranon sa Siaton 

Kamatuoran
Pagbuligay
Lungsod mauswagon

 
 
  Home 

  Archives:

  About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

 

San Juan sa Mantuyop Beach

Vol. 3, No.1       Hulyo 15, 2013       Siaton, Negros Oriental,  Philippines                                        Index Hulyo 15, 2013

 

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

E-mail: KitangSiatanon (@ sign) yahoo dot com

 July 15 Issue as Printed

 Isyu Hunyo 15, 2013 

     1.8 MB pdf file   

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Isyu Novymbre, 2010

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Enero, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Marzo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Contents, Isyu Hulyo 15, 2013
(Stories & pictures in separate web pages)   

 

Panid 1  Stories + fotos

   ANAK MANANAGAT MANUMPA  Karong adlawa, usa ka lumad nga Siatanon nga anak og mananagat maoy manumpa isip piniling Gobernador sa lalawigan. . .

    Degamo: "Sa NEGOR si Baldebrin" Mipadayag si Gob. Degamo nga ang iyahang gustong mamuno sa kwerpo sa Kapulisan sa lalawigan mao si Sr. Supt. Petronelli Baldebrin . . .

   Bangga Basketbol Kabarangayan Php123,000 Gisugdan sa Hunyo 23, 2013 ang gimugna sa Sangguniang Kabataan(SK) ug gobyerno sa munisipyo (LGU) ang padula sa basketbol diin 19 ka barangay ang magbangga . .

 

Panid 2

  Editoryal

  Gugma Basaha 1 Juan 3:16-23. Diha to'y estorya gikan sa layong dapit, diin ang usa ka magtiayon gikabsan og kwarta...

  Unsa ang K-12? Gikan sa kinder (panuigon 6 anyos) hangtod sa Grade 12 (panuigon 18 anyos) mao ang gustong ipasabot niini.. . .

  Skul is bak! Niadtong milabay nga Hunyo 3, gisugdan na usab ang bag-ong tuig sa pag-eskwela. . .  Sa ikaduhang tuig nga pagpatuman sa K-to-12 curriculum, nasabtan ra gayud sa mga ginikanan ang mga tumong ug tinguha sa Dep Ed nga . . .

[an on-line extra]

  

Panid 3

   Balitang Puis 3 Patay sa Hunyo, 4 Napriso      GILIGAON . . .  SALAG. . . CITICUGAN. . .

  Kalsada sa Mantuyop (foto)

  Skate Board for sale

 

Panid 4

   Sekso ug ang Atong Katilingban “Ang ‘seks’ dili hugaw nga pulong, apan ang pagka-ignorante maoy dakong sayop.”  Mao kini  ang giingon ni Ana Santos, usa ka sexual health advocate . . .

   Tubag, Lungsuranon! Uyon ba ka sa K-12 programa sa DepEd?  . . .

  Siaton Nat HS Band Foto

  San Juan sa Mantuyop Beach Foto Buhatan nato og ordinansa . . .

   

You can leave comments on-line.

Click here.

  

Isyu Agosto, 2011

Isyu Septyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

Isyu Dicyembre, 2011

Isyu Enero, 2012

Isyu Pebrero, 2012

(Walay isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isysu Hulyo, 2012

(Walay Isyu agosto - mayo 2013)

Isyu Hunyo, 2013

 

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

 

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)