Kitang LUNGSURANON sa Siaton 

Kamatuoran
Pagbuligay
Lungsod mauswagon

 
 
  Home 

  Archives:

  About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

 

Typhoon Yolanda sa Leyte

Vol. 4, No. 1                                                       Siaton, Negros Oriental,  Philippines                           Pebrero 1-15, 2014

 

Contents, Isyu Pebrero 15, 2013
(Stories & pictures in separate web pages) (Download pdf file of entire isue here - 1.92MB )

Isyu Agosto 15, 2013

Isyu Hulyo 30, 2013

Isyu Hulyo 15, 2013

Isyu Hunyo, 2013

(Walay Isyu agosto - mayo 2013)

Isysu Hulyo, 2012

(Walay isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isyu Pebrero, 2012

Isyu Enero, 2012

Isyu Dicyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

Isyu Septyembre, 2011

Isyu Agosto, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Marzo, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Enero, 2011

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Novymbre, 2010

 

 

Trauma Processing gipatuman sa
mga Siatanon didto sa Leyte
:
Mga 60 ka mga bata ug laing 60 ka mga hamtong ug mga batan-on ang gipailalum sa gitawag nga trauma processing o ang pag-proseso sa ilang mga kakuyaw, kasakit ug kalibog subay sa ilang mga nahiaguman atol sa paghapak sa bagyong Yolanda didto sa Leyte niadtong bulan sa Disyembre. Ang paghatag sa maong serbisyo subay sa inisyatibo nga gihimo sa usa ka grupo gikan sa Lungsod sa Siaton.  . . .

Ordinansa batok sa kolorom nga drayberWalo ka Siatanon nagserbisyo sa NDP: Ang Department of Health (DOH) nitudlo karon sa walo ka mga Siatanon sa pagtunol sa serbisyong panglawas ilalum sa proyekto nga Nurse Deployment Project (NDP) . . .

Tindera og isda nagkalat, SIMVA nagreklamo: Nireklamo didto sa munisipyo ang Next Bakeshop (dapit sa paradahan ug pedikab paingon sa Datag) kay anaa na sa ilang atubangan ang nagbaligya og isda ug maglisod pag-agi ang mga mamalalit . . .
 

February 15 Issue as Printed

 Isyu Pebrero 1-15, 2014

     1.92 MB pdf file   

 

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

Biktima sa sunog padayun nga walay pinuy-anan Padayun nga walay klaro nga pinuy-anan ang walo ka pamilya nga nasunoguan niadto pang bagong tuig. . . .

4M nga dalan padayun nga gi-ayo: Padayun ang pagsemento karonsa dalan gikan sa Panliguiran paingon sa Balanan . . . .

2014 Maayong tuig mo-undang sa pagpanigarilyo

Binaryo - bag-ong kalan-an sa Siaton: Adto na ta sa Bemilds Binaryo, ang bag-ong kalan-an sa Siaton! Nagsukad ug nagbaligya sa inato, lamina, ug barato pa nga mga pagkaon. . .

 

Opinion and Commentary (Bahin 3)

 Editoryal -Tambayayong alang sa kalambuan

 Bukhad - Pangandam Batok sa Katalagman

 

 

 

 

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

E-mail: KitangSiatanon (@ sign) yahoo dot com

 

 

You can leave comments on-line.

Click here.

  

 

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)