Home 

  Archives:

  About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

Vol. 4, No. 5                                                  Siaton, Negros Oriental,  Philippines                                   Abril 1-15, 2014

 

Contents, Isyu Abril 1-15, 2014
(Stories & pictures in separate web pages) (Download pdf file of entire issue here - 0.59 MB

Isyu Marso 16-31 (pdf only)

Isyu Marso 1-15 (pdf only)

Isyu Pebrero 16-28

Isyu Pebrero 1-15, 2014

Isyu Hulyo 30, 2013

Isyu Hulyo 15, 2013

Isyu Hunyo, 2013

(Walay Isyu agosto - mayo 2013)

Isysu Hulyo, 2012

(Walay isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isyu Pebrero, 2012

Isyu Enero, 2012

Isyu Dicyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

Isyu Septyembre, 2011

Isyu Agosto, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Marzo, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Enero, 2011

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Novymbre, 2010

 

 

Panid 1

Technical ug Monitoring Group alang sa pagkutkot banhawon Tungod kay ang Siaton ang adunay kinagamyan nga abot sa pagkutkot sa tibuok probinsya gisusi pagayo sa mga mambabalaud ang kakulian labot niini. Kini human nasabutan sa Sangguniang Bayan niadtong Marso 10, 2014 nga balikon na ang technical ug monitoring group o grupo nga may kahanas ug magsubay niini. . .

Panid 2

42 ka Siatanon, milampos Malipayon nga milampos ang 42 ka Siatanon sa paghorno o paghimo og pan, keyk ug uban pa. Kini ilalom sa Bread and Pastry Production . . .

EDITORYAL: Plan sa Turismo Ang plano sa Negros Oriental labot turismo ang napresentar na ngadto sa mga tawo nga dunay interes niini. . . .

BUKHAD: Ayroplano Maabot na sa kadaghanan ang plete, busa imbis  magbarko, sayon ug dali na lang ang pagbiyahe sa ayroplano . .

 

April 1-15, 2014 Issue as Printed

 Isyu Abril 1-15, 2014

     0.6 MB pdf file   

 

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 .

You can leave comments on-line.

Click here.

 

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

 

Panid 3

NegOr plan sa turismo gilusad  Ang plano sa turismo sa Negros Oriental  gipresentar na ngadto sa mga 100 nga lokal nga stakeholders o  kadtong may interes niini aron sa maseguro ang ilang suporta sa  pagpalambo sa turismo isip giya sa makanunayon ug malakipong  ekonomikanhong pag-uswag sa probinsya. . . .

Mga Multa sa Balaod sa Rabies

 

Panid 4

Polis Balita

Duha ka rebelde patay, usa samaron sa pinusilay batok sa 79th IB Duha ka mga suspetsadong komunistang redelbe ang namatay samtang laing usa ang samaran human sa panagbayluay og bala batok sa tropa sa kagmahanan niadtong Huwebes, Abril 3, 2014.   Ang mga sundalo . . .

 

 

 

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)