Vol. 4  No. 6                                        Bag-ong Taytayan sa Bonawon, Siaton                              Hunyo 16-30, 2014      
 

 

 

  Home 

  Archives:

  About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

Contents, Isyu Abril 16-30, 2014
(Stories & pictures in separate web pages) (Download pdf file of entire issue here - 1.18 MB

Isyu Abril 1-15, 2014

Isyu Marso 16-31 (pdf only)

Isyu Marso 1-15 (pdf only)

Isyu Pebrero 16-28

Isyu Pebrero 1-15, 2014

Isyu Hulyo 30, 2013

Isyu Hulyo 15, 2013

Isyu Hunyo, 2013

(Walay Isyu agosto - mayo 2013)

Isysu Hulyo, 2012

(Walay isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isyu Pebrero, 2012

Isyu Enero, 2012

Isyu Dicyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

Isyu Septyembre, 2011

Isyu Agosto, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Marzo, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Enero, 2011

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Novymbre, 2010

 

 

Panid 1

Rota sa pampublikong sakyanan balhinon Adunay plano nga balhinon ang rota nga pagaagian sa Ceres ug V-hire sa Bonifacio Street. Kini human na-obserbahan nga dunay mga disgrasya nga nahitabo diin may nga kinabuhi nga nakalas . . . .

Pagdumala sa panagbangi og kalamboan sa negor ideklarar  Kuyog sa nagpadayong pagpalig-on sa panlimbasog alang sa kalinaw sa Negros Oriental, usa ka hiniusang deklarasyon isip usa ka lalawigan nga “ConflictManageable and Development Ready” . . . . .

Bag-ong Taytayan sa Bonawon

Panid 2

EDITORYAL: Panagbangi ug kalamboan

BUKHAD: Tambiyayong

Pabasa sa NORSU-Siaton Campus

 

April 16-30, 2014 Issue as Printed

 Isyu Abril 16-30, 2014

     1.18 MB pdf file   

 

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 .

You can leave comments on-line.

Click here.

 

 

Panid 3

DOST dunay 65 ka scholars sa NegOr sugod karong Hunyo Dunay 65 ka mga graduwado sa hayskul sa Negros Oriental ang mipasar sa nasudnong eksamen alang sa scholarshipsa Department of Science and Technology  . . . .

Tubag, Lungsuranon Uyon ka ba nga usbon ang rota sa Ceres ug V-Hire ug ibalik kini sa nasudnong dalan apan moagi ra gihapon sa siaton Bus Terminal?

Dalan sa tyangge sementohon?

Panid 4

Provincial Advisory Council gimugna Ang Philippine National Police (PNP) sa Negros Oriental, nga gipangulohan ni OIC Provincial Police Director Sr. Supt. Mariano Natuel, Jr., nagmugna og Provincial Advisory Council nga maoy motambag sa pagpausbaw ug pagpatunhay sa maayong pagpatuman sa mga lainlaing programa ug proyekto sa kapunongan . . .

Polis Balita

 

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

 

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

 

 

 

  

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)