Home 

  Archives:

  About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

Contents, Isyu Mayo 1-15, 2014
(Stories & pictures in separate web pages) (Download pdf file of entire issue here - 0.6 MB

Isyu Abril 16-31, 2014

Isyu Abril 1-15, 2014

Isyu Marso 16-31 (pdf only)

Isyu Marso 1-15 (pdf only)

Isyu Pebrero 16-28

Isyu Pebrero 1-15, 2014

Isyu Hulyo 30, 2013

Isyu Hulyo 15, 2013

Isyu Hunyo, 2013

(Walay Isyu agosto - mayo 2013)

Isysu Hulyo, 2012

(Walay isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isyu Pebrero, 2012

Isyu Enero, 2012

Isyu Dicyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

Isyu Septyembre, 2011

Isyu Agosto, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Marzo, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Enero, 2011

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Novymbre, 2010

 

 

Panid 1

Pipila ka proyekto sa Siaton gipangbalhin Adunay mga kausaban sa mga plano sa Local Poverty Reduction Action Team(LPRAT). Kini human ilang nadawat ang sulat gikan ni Kalihim Mar Roxas sa pagilis sa proyekto sa Department of Trade and Industry(DTI) kabahin sa Propagation and Establishment of Bamboo Nursery and Plantationngadto sa “Yaman Pinoy”. . .  nga nagkantidad og usa ka milyon ka pesos. . . .

Siaton Hospital nakig-alayon sa SB alang sa pagdili panabako Ang Lamberto L. Macias Memorial Hospital (LLMMH) andam motabang pagbansay sa buot moundang sa pagpanabako. . . .

37 kanhing nagsuporta sa NPA nanumpa sa pagpaluyo sa gobyerno Ang 79th IB, uban sa pagtabang sa local nga kagamhanan sa Siaton naghimo sa panapos nga buluhaton sa iyang Bayanihan Team Acitivities sa Brgy Apoloy. . . .

Panid 2

Editoryal: National Greening Program Ang National Greening Program (NGP) nindot kaayo og katuyuan. . . .

Bukhad: PCOS Tungod sa paggamit sa makinang PCOS dali na lang kayo ang pag-ihap sa mga botos. . .

 

 

May 1-15, 2014 Issue as Printed

 Isyu Mayo 1-15, 2014

     0.6 MB pdf file   

 

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 .

You can leave comments on-line.

Click here.

 

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

 

Panid 3

DENR nagtinguha nga kab-uton ang NGP Ubos sa National Greening Program (NGP), ang Negros Oriental nagtutok sa 42,000 ka ektarya o 50 porsyento sa kinatibuk-ang 85,000 ka ektarya sa Central Visayas nga pagatamnan og kahoy hangtod sa 2016. . . .

Comelec nangandam alang sa pagrehistro sa mga botante Ang Commission on Election sa Negros Oriental nangandam alang sa nagpadayog pagrehistro sa mga pumipili nga gitakda gikan sa Mayo 6 ngadto sa Oktubre 31, 2015. . . .

Lingkoran alang sa ikatulong distrito Ang mga lingkoran alang sa Aurelia G. Merecido Memorial High School sa Brgy Cabangahan, Siaton. . . .

Entrance Exam sa NORSU May 6-15.

Panid 4

Pamulawan sa Bonawon, gapadayon pa?

Fidela "Lola Deling" Noay Tubio Malipayong pagsaulog sa ika-80 nga adlawng natawhan

 

 

 

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)